سی ان سی مازلو:طرحی جدید در برش چوب با سی ان سی

سی ان سی مازلو:طرحی جدید در برش چوب با سی ان سی

سی ان سی مازلو یک ایده خلاقانه است که طی یک پرژه کیک استارتری تبدیل به یک محصول جدید گردیده است.مازلو از ایده جالبی استفاده میکند.بجای اینکه از محورهای ایکس و ایگرگ معمول  به همراه لاینر گاید و سیستمهای محرکی مثل دنده شانه ای استفاده کند از کابل و قرقره استفاد میکند

در این طرح بجای اسپیندل از اور فرزهایی که در همه کارگاههای نجاری یافت میشود استفاده میگردد.بجای اینکه سازه ای برای نگه داشتن ورق ساخته شود از یک سازه ساده چوبی و سطح خود ورق استفاده میگردد.بجای سیستمهای محرک معمول نیز از دو عدد زنجیر و چند قرقره استفاده شده است.

دو عدد موتور کوچک با گیربکسها متصل به آنها زنجیرهایی را که بصورت زاویه ای به اور فرز متصل هستند را باز یا بسته میکنند و از این طریق میتوان به تمام نقاط یک صفحه دسترسی پیدا کرد.و بهمین سادگی سی ان سی برش شما آماده شده است.

سی ان سی مازلو برای برش یک میز کاپیوتر استفاده شده است.

شروع کار

شما با خرید یک کیت مازلو ،استپر موتورها – قطعات مکانیکی- کارت درایو موترها و یک کارت کنترل آردینو دریافت میکنید.بهمراه آن نقشه های مونتاژ و طریقه نصب و نرم افزار مرتبط را هم خواهید داشت.با ساخت یک سازه ساده برای دستگاه و نصب قطعات میتوانید سی ان سی خود را در هر جایی بر پا کنید.

نقشه پیشنهادی برای سازه

 

اتصال موتورها به درایو

الکترونیک

برد آردینو با اتصال به کامپیوتر و نرم افزار نقش مدار واسط برای فرمان دادن به موتورها را بازی میکند.اتصالات از طریق پروتوکل لن برقرار میگردند.

هدف سازندگان مازلو سادگی و ارزانقیمت بودن این دستگاه بوده است بصورتیکه به هر کس امکان استفاده از مزایای یک دستگاه سی ان سی را بدهد.اما آنچه این پروژه را جذابتر مینماید عدم نیاز به فضای بزرگ و حمل و نقل ساده آن و همچنین امکان استفاده در هر جایی میباشد.

استفاده کنندگان میتوانند در سایت مازلو گاردن طرحها و بروزرسانیهای خود را به اشتراک بگزارند.قیمت کیت کامل مازلو کمتر از 500 دلار میباشد.اگرچه این دستگاه جایگزین دستگاههای صنعتی و برای کاربریهای سنگین نخواهد بود اما برای مصرف کنندگان غیر حرفه ای بسیار جذاب میباشد.

 

سایت مازلو

سی ان سی چوب