نمایشگاه سنگ اصفهان

شرکت  برناابزار توس مفتخر است تا یازدهم الی چهاردهم اردیبهشت 98 در شهر زیبای اصفهان پایتخت

سنگ ایران در نمایشگاه نمایشگاه سنگ اصفهان میزبان شما عزیزان باشد.

پانزدهمین نمایشگاه  بین المللی سنگ معادن و صنایع  وابسته اصفهان

دستگاه سی ان سی سنگ