اثرهای هنری خارق العاده روی کنده های قدیمی درخت

هنر کنده کاری روی چوب ، هنرمند رومانیایی گبی ریزیا روی تنه های درخت اثرهای هنری زیبایی خلق می کند و اخیرا به شهرت بین الملی رسیده است.

هنر کنده کاری روی چوب

هنر کنده کاری روی چوب | هنرمند ۴۲ ساله گبی ریزیا تنها از سه سال پیش متوجه استعدادش در کنده کاری
چوب شد و از آن زمان بهترین استفاده را از هنر خود کرده و اجازه نمی دهد کنده های درخت کاملا برداشته شود،
بلکه آنها را به اثرهای هنری قابل ملاحظه ای تبدیل می کند.

به گزارش نیک صالحی ریزیا که قبلا مهندس جنگل بوده ، به صورت کاملا اتفاقی تبدیل به کنده کار چوب
شده است. سه سال پیش وقتی برای خودش یک اره نو خرید، برای سرگرمی روی یک تخته چوب در
کارگاهش شروع به کنده کاری کرد. او سعی کرد چهره یک انسان را روی چوب بتراشد و با کمال تعجب
کار او خوب از آب درآمد.

هنر کنده کاری روی چوب

اثر هنری معروف “ریزش آب از سطل”

اثرهای هنری هنرمند رومانیایی روی کنده درخت

او استفاده از اره برای برای خلق آثار هنری را دوست داشت، بنابراین مهارت خود را در کار با اره افزایش
داد. امروز کار او آنچنان خوب است که مقامات محلی در شهر محل اقامت او کرایووا در رومانی به او
اجازه دادند تا جادوی هنری خود را در تنه های درخت پارک های شهر به کار بگیرد.

این هنرمند اخیرا در مصاحبه ای گفته: “گاهی اوقات من چارچوب کلی طرح هایی که قصد کنده کاری دارم
را طراحی می کنم ولی در ۹۹% موارد، چوب با ایده قبلی من هماهنگ نیست.
چرا که من باید با چوب های بسیار قدیمی و خراب شده کار کنم، اول باید تمام بخش های فاسد آن را جدا
کنم و گاهی چیزی که از آن باقی می ماند برای طرح من کافی نیست.”

هنر کنده کاری روی چوب

مراحل کنده کاری روی کنده درخت

ولی تنظیم و هماهنگ کرد طرح با مصالح موجود گاهی منجر به نتایج چشمگیری می شود. برای مثال در
یکی از معروف ترین ساخته های گبی ریزیا به نام (ریزش آب از سطل) ، شاهکاری که از یک درخت
خاکستر قدیمی پدید آمده است، این نکته قابل مشاهده است.

پس از آنکه وی متوجه شد نیمی از تنه درخت فاسد است، این هنرمند رومانیایی می دانست که بخش میانی
طرح او بسیار نازک خواهد شد و در نهایت اثر او تبدیل به آبی شد که از یک سطل در حال فروریختن بود.

هنر کنده کاری روی چوب

اثرهای هنری با کنده درخت قدیمی

هنر کنده کاری روی چوب

تصاویری از این اثر هنری اخیرا در اینترنت جنجالی شده و موجب شهرت بین الملی این هنرمند شده است.
ولی تنها چند مورد از کارهای هنری او روی کنده درخت قابل مشاهده است. او تاکنون چندین پرژه در شهر
کرایووا و همچنین شماری از کارهای هنری خصوصی انجام داده است.

به دنبال شهرت اخیر او در اینترنت ، از او تقاضا شده تا روی کنده های درخت دیگر شهرهای رومانی نظیر
تیمیشوارا و ستیئا نیز کار کند. او قول انجام این کار را داده ولی به احترام شهر زادگاهش کپی هیچ یک
از آثار شهر کرایووا را در دیگر شهرها انجام نخواهد داد.

ریزیا می گوید او می تواند در عرض تنها دو روز با استفاده از اره، اسکنه و … کنده های قدیمی درخت را
تبدیل به یک اثرهنری کند. با وجود استعداد قابل مشاهده وی ، این هنرمند رومانیایی قصد دارد به منظور
مهارت بیشتر در کنده کاری چوب، به هنرستان برود.

هنر کنده کاری روی چوب

اثرهنری با کنده کاری روی کنده های درخت

هنر کنده کاری روی چوب

اثرهای هنری با چوب

هنر کنده کاری روی چوب

اثر هنری هنرمند رومانیایی

هنر کنده کاری روی چوب

گبی ریزیا هنرمند اهل رومانی

هنر کنده کاری روی چوب

ریزیا مشغول کار روی یکی از اثرهای هنری اش

هنر کنده کاری روی چوب

هنرمند رومانیایی مشغول کار روی یکی از اثرهایش