دستگاه مونتاژ سازه H

این دستگاه برای مونتاژ  ( اسمبلینگ ) سازه هایی به شکل T , H مورد استفاده قرار میگیرد. ( این سازه ها معمولا جهت تیرهای سقف و در موارد سنگین برای ستون نیز استفاده میشوند ). طریق انجام کار بدین صورت است که ابتدا ورق بال و جان به صورت Tدر دستگاه قرار داده می شود. سپس با حرکت رو به جلوی دستگاه، اپراتور یا سیستم اتومات دستگاه شروع به خال بندی سازه می کند. در مرحله دوم با چرخاندن قطعه و اضافه کردن بال دیگر، سازه H شکل می گیرد. نیروی محرکه دستگاه از طریق موتور و گیربکس و همچنین جک های هیدرولیک تامین می گردد.