سیستم ارت استاندارد برای دستگاه سی ان سی پلاسما

سیستم ارت استاندارد برای دستگاه سی ان سی پلاسما

نویز یکی از عوامل معمول در محیطهای صنعتی می باشد که معمولا در سایر کاربردها خود را تا به این حدنشان نمی دهد.

عوامل ایجاد نویز

معمولا موتورهای الکتریکی ،قطع و وصل اتصالات مثل کلید و کنتاکتور وسایل ارتباطی و اتصالات ضعیف ،طوفانهای خورشیدی!و بسیاری موارد دیگرهستند.پس روی عوامل ایجاد نویز کنترلی نخواهیم داشت .

در دستگاه پلاسما قطعه ای به اسم مبدل فرکانس بالا یاHF وجود دارد که با بالا بردن فرکانس شدید عامل بوجود آوردن قوس الکتریکی در پلاسما میگردد.خود این قطعه نویز بسیار شدیدی ایجاد میکند.

سی ان سی ها معمولا علاوه بر کامپیوتر ،درارای مدارات اینترفیس (رابط)بر پایه میکروکنترلرها می باشند.

پس سیستم ارتینگ مناسب یکی از ضروری ترین موارد در راه اندازی یک دستگاه سی ان سی پلاسما می باشد.

در صورت عدم رعایت استانداردهای ارتینگ استفاده از وسیله کاربردی همچون برش پلاسما تبدیل به یک

کابوس خواهد شد.

طراحی این مدارها معمولا توسط خود سازندگان صورت میگیرد .عدم رعایت مباحث مربوط به مقابله با نویز

در این مدارات باعث خطاهای فاحش عملکرد میگردد.بخصوص در زمینه دستگاههای هوا گاز و پلاسما از

آنجا که مبنای کار در سرعت پایین و حالت بدون نویز هوا گاز طراحی شده ایرادی رخ نمی دهد اما زمانیکه

به سرعت بالا و دارای نویز زیاد پلاسما میرسیم خطاها نمایان میگردند.

در این ماجرا قسمت بسیار مهم آگاهی سازندگان از مباحث و مسایل مربوط به ارتینگ می باشد. ارتینگ

در بسیاری از موارد بصورت یک مساله تزیینی در نظر گرفته می شود.در صورتیکه بجز مساله مهم حفظ جان انسانها،وقتیکه شما با دستگاهی با نویز بسیار بالا همچون پلاسما و دستگاه الکترونیکی بسیار پیشرفته همچون کامپیوترسر و کار دارید این مساله اهمیت خود را نشان خواهد داد.

در این بین معمولا سازنده سی ان سی انگشت اتهام را بسوی سازنده پلاسما نشانه میرود و بالعکس.در هر صورت

داشتن یک چاه ارت استاندارد (ترجیحا 1 اهم تا پای چاه یا 2 اهم تا پای دستگاه)کمک بزرگی در رفع مشکل خواهد بود.

چاه ارت مورد نیاز ترجیحا بهتر است تا مطابق استانداردهای ارتباطاتی حفر گردد.احتمالا حفر چاه ارتی از قبیل آنچهدر ساختمانهای مسکونی حفر میگردد یا وصل به بدنه سوله! مشکلی را حل نخواهد کرد

مشخصات فنی دستگاه پلاسما کیمیا