نمایشگاه ها

نمایشگاه ها

نمایشگاه سنگ اصفهان
نمایشگاه سنگ اصفهان-اردیبهشت 98
نمایشگاه صنایع چوب تهران 97
نمایشگاه صنایع چوب تهران 97
نمایشگاه صنایع چوب و مبلمان تهران
نمایشگاه صنایع چوب و مبلمان تهران
نمایشگاه صنایع سنگ تهران
نمایشگاه صنایع سنگ تهران
نمایشگاه صنعت مشهد

تاريخچه مختصري از برگزاري نمايشگاه در ايران

در ايران و در گذشتهاي بسيار دور، همانند ديگر كشورهاي دنيا، برپايي بازارهاي مكاره بر سر راه مسيرهاي تردد كاروانهاي تجاري و تشكيل بازارچه هاي محلي جهت تبادل كالا و خدمات متداول بوده است ولي هيچ كدام از آنها شكل نمايشگاههاي امروزي را نداشته اند.
همانطور كه قبلأ اشاره شد، اولين اقدام نمايشگاهي صورت گرفته توسط ايرانيان، حضور تعدادي از بازرگانان در سال 1230 هجري قمري (1851 ميلادي) در زمان ميرزا تقي خان امير كبير در نمايشگاه كريستال پالاس لندن بوده است و از اولين اقدام تخصصي برپايي نمايشگاه بين المللي در كشور مي توان به نمايشگاهي از توليدات صنعتي كشور ايتاليا در سال1337 در تهران اشاره نمود.
پس از آن وزارت امور اقتصاد و دارايي در سال 1347 به منظور برپايي نمايشگاههاي صنعتي، شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران را در محل فعلي خود تاسيس نمود و از سال 1352 به بعد همه ساله در فصول شهريور و مهر ماه اقدام به برپايي نمايشگاههاي بين المللي بازرگاني تهران نمود.

شركت سهامي نمايشگاههاي بين المللي ايران از سال 1353 از وزارت امور اقتصاد و دارايي جدا و به وزارت بازرگاني ملحق گرديد بعدها و با توجه به تغيير شيوه هاي برگزاري نمايشگاهها، نمايشگاه بين المللي بازرگاني تهران پس از برگزاري بيست و ششمين دوره خود در سال 1379 جاي خود را به نمايشگاههاي تخصصي داد و از آن سال تا به امروز نمايشگاههاي تخصصي متعددي با عناوين خاص خود در حال برگزاري هستند.

برناابزار