گالری فیلم

برش پلاسما مدل کیمیا

دریل سی ان سی پلیت اینسرتی

دستگاه سی ان سی سنگ ناهید

دستگاه سی ان سی سنگ 2

دستگاه سی ان سی برش شیشه سپند

 

دستگاه سی ان سی خراطی نگارین

فرز سی ان سی چوب تخت اتو تولچنجر کسری

برش سی ان سی پلاسما مدل کیمیا

برش سی ان سی هوا گاز پلاسما مدل کاوش

برش سی ان سی پلاسما با هد دریل مدل کیهان

برش سی ان سی هوا گاز پلاسما کاوش با لوله بر

دریل سی ان سی تیر سه محور

برش هواگاز سی ان سی – راستبر مدل کارن

سی ان سی چهار محور منبت مدل نگاره

فرز چوب منبت سی ان سی مدل نگاره 2

خط تولید تیر اچ و باکس

دستگاه راستبر – سی ان سی

دستگاه مونتاژ تیر اچ

دستگاه مونتاژ باکس

جوش زیرپودری

الکترواسلگ

نورد تیر اچ

دریل پلیت تک محور

دریل تیر سه محور

 

 

 

گالری فیلم سی ان سی