ماشین CNC سنگ صراحی ( گرد زن )

دستگاه CNC سی ان سی صراحی و گردزن سنگ محصولی از برناابزارتوس، به شما این امکان تولید و تهیه انواع قطعات و ظروف گرد را با بهترین کیفیت فراهم کرده است.

بسیاری از سنگ ها از جنس نرم را می توان به روشی شبیه خراطی، صراحی زنی کرد. در این روش به جای استفاده از دیسک، تراش سنگ توسط تیغچه انجام می‌شود. دستگاه CNC صراحی زن سنگ برنا ابزار با قابلیت هایی نظیر دقت زیاد، سرعت بالا، آزادی در طراحی و قیمت مناسب دستگاهی کارامد جهت ساخت قطعاتی از قبیل ستون گرد، ظروف سنگی، هَرَکارِه، گلدان و … می‌باشد.

بسیاری از سنگ ها از جنس نرم را می توان به روشی شبیه خراطی، صراحی زنی کرد. در این روش به جای استفاده از دیسک، تراش سنگ توسط تیغچه انجام می‌شود.