ماشین حجاری CNC سنگ خشن تراش و اسلب بر مدل ناهید

دستگاه حجاری CNC سنگ دارای جک اسلب، جهت انجام کنده کاری، بر روی انواع سنگ، چوب و فلزات نرم بکار می روند. ویژگی جک اسلب امکان بارگیری سنگ اسلب بر روی دستگاه را به امری ساده و راحت تبدیل می‌کند. این نوع عملیات می تواند برای کارهای سفارشی و یا کارهایی که به صورت انبوه تولید میگردند، استفاده شود. درصورت نیاز شما این دستگاه علاوه بر حجاری CNC بر روی سطوح تخت، قابیلت کار بر روی سطوح مدور را نیز دارد. بنابراین کارهایی مانند مجسمه سازی، حجاری سر ستون ها و نرده های سنگی توسط این دستگاه قابل انجام است. از دیگر امکانات این دستگاه امکان افزودن دیسک جهت برش اسلب یا خشنکاری اولیه طرح میباشد.