ماشین حجاری CNC سنگ ابزار زن مدل ناهید

با اضافه شدن هد ابزار زن به دستگاه حجاری سنگ ناهید، میتوانیم یک مدل پرکابرد و جدید پدید آوریم که امکان ابزار زنی در کنار حجاری سنگ را فراهم کرده است. این نوع عملیات می تواند برای کارهای سفارشی و یا کارهایی که به صورت انبوه تولید میگردند، استفاده شود. درصورت نیاز شما این دستگاه علاوه بر حجاری CNC بر روی سطوح تخت، قابیلت کار بر روی سطوح مدور را نیز دارد. بنابراین کارهایی مانند مجسمه سازی، حجاری سر ستون ها و نرده های سنگی توسط این دستگاه قابل انجام است. از دیگر امکانات این دستگاه امکان افزودن دیسک جهت برش اسلب یا خشنکاری اولیه طرح میباشد.