دستگاه CNC واترجت مدل آسمان

دستگاه های واترجت دستگاه های با مزیت های بسیار هستند که در ایران کمتر شناخته شده اند برخی از ویژگی های ممتاز این دستگاه ها عبارتند از :

امکان برش اغلب مواد واترجت ها برخلاف دستگاه های هوابرش و پلاسما امکان برش مواد انعکاسی را دارند ضمنا آن ها می توانند مواد حساس در مقابل حرارت را نیز برش دهند دستگاه های واترجت خواص ماده را تغییر نمی دهند و برخلاف دستگاه های واترجت خواص ماده را تغییر نمی دهند و بر خلاف دستگاه های هوابرش و پلاسما، منطقه حرارت دیده در قطعه ایجاد نمیکنند. مدل آسمان در ابعاد بزرگتر و با استفاده از هر دو نوع موتور As Servo Motors و Stepper motors استفاده نمود.

دستگاه مدل آسمان بع دلیل استفاده از دنده شانه به جای Ballscrow از سرعت بیشتری برخوردار می باشد. در عوض دقت برشکاری کمی کاهش می یابد.