دستگاه CNC واترجت مدل آبگون

دستگاه برش CNC واترجت پاسخی بسیار پیشرفته به تمامی این نیازهای برشکاری است این دستگاه با دارا بودن نرم افزار چیدمان بهینه امکان کم کردن ضایعات در مواد اولیه اغلب گرانبها را داراست همچنینبه دلیل امکان تعویض اسان نقشه های تولید قطعات متفاوت اماده ساخت.

در صنعت استفاده بهینه از زمان و امکانات برای تولید از عوامل اساسی کسب موفقیت هر واحد صنعتی می باشد اما امروز به این عوامل دو عامل مهم دیگر نیز افزوده گردیده است :

کاهش ضایعات 

انعطاف پذیری تولید 

دستگاهای CNC واترجت هر دو این مزایا را برآورده میکند.

دستگاهای مدل آبگون با استفاده از BALLSCROW تولید می گردند و دارای دقت بیشتری نسبت به مدل آسمان که با دنده شانه مورب کار می کند، می باشند اما در ابعاد بزرگ امکان تولید آنها وجود ندارد. موتور های این مدل از نوع As Servo Motors می باشد که جدید ترین موتور کنترلی در دنیا است.