دستگاه CNC واترجت مدل آبتین

این مدل واترجت به جهت بهینه سازی انجام شده در طراحی دستگاه، به صورت بازویی ساخته شده است و قابلیت های منحصر به فردی دارد.

روش انتقال نیرو و دقت دستگاه با توجه به سفارش قابل تغییر به دنده شانه می باشد. در این حالت دقت دستگاه به 0/3 میلی متر کاهش خواهد یافت.