هوابرش سی ان سی پلاسما مدل کیمیا

برشکاری هواگاز و پلاسما دارای آلودگی های خاصی است .که مدام بر روی ریل های دستگاه می نشیند و کار دستگاه را مختل می کند .

دستگاه به شکل بسیار کامل و دقیق کاور بندی شده ؛ زیرا برشکاری ( مخصوصا برشکاری پلاسما ) بسیار آلوده بوده و ذرات معلق زیادی را در هوا منتشر می کند.

سرعت دستگاه بسیار زیاد می باشد و استفاده از دو موتور در طرفین دستگاه حرکت سریع بدون لرز و دقیق را تضمین می کند. استفاده از ریل های خطی دقیق ( لاینر گاید ) در کلیه محورها باعث تضمین حرکت سریع و یکنواخت دستگاه می گردد.