دستگاه دریل لوله CNC

دستگاه دریل CNC لوله برنا ابزار توس با قابلیت سوراخکاری انواع مختلف لوله با ابعاد سفارشی
اطلاعات فنی: