دستگاه جوش زیر پودری (صلیبی)

این دستگاه با استفاده از مکانیزم جوش زیرپودری، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند، دستگاه با حرکت برروی سازه و به کمک اپراتوری که بر پشت میز کنترل به همراه ماشین حرکت می کند، اقدام به جوشکاری سازه می نماید. بدلیل استفاده از مکانیزم خود تنظیم ، تورچ جوشکاری بصورت اتوماتیک فاصله خود را با سطوح عمود بر هم سازه حفظ می کند و در نتیجه جوش یکنواخت با ضریب نفوذ مساوی را فراهم می آورد.

این دستگاه قابلیت جوشکاری همزمان دو سازه را دارد.

این دستگاه در دو مدل تولید می شود:

  • جوش یکطرفه
  • جوش دو طرفه

یکی از مهمترین بخش های اجرای ساخت سوله و ساختمانها جوشکاری آن می باشد . روش جوشکاری زیر پودری دارای مزایای زیادی در عملیات جوش می باشد که برخی از آنها به شرح زیر هستند :

  • کیفیت بسیار بالای سطح جوش
  • سرعت بالای جوشکاری
  • جوشکاری نفوذی یک مرحله ای
  • سطح یکنواخت با ضریب نفوذ یکسان در سطح

دستگاه جوش دروازه ای و یا جوش یکطرفه ، با استفاده از مکانیزم جوش دروازه ای ، با کنترل سرعت و یکنواختی حرکت دستگاه جوش ، عملیات جوشکاری را تسهیل می کند.