دستگاه دریل CNC پلت تک جهت

دستکاه دریل CNC یکی از مهمترین ماشین آلات خط تولید کارخانجات می باشد. ماشینی که توسط آن می توانید انواع عملیات سوراخکاری را با دقت دهم میلیمتر انجام داده و آنرا با کیفیت و با حداقل خطا تکرارکنید. دستگاه دریل CNC سیستمی کاملا مکانیزه و خستگی ناپذیر، بدون نیاز به اندازه گذاری توسط اپراتور و صرف وقت جهت تنظیم فاصله سوراخها با هم.