Home / برگه

Tag Archives: مونتاژ HبرناCNC

دستگاه مونتاژ سازه H

  دستگاه مونتاژ سازه H این دستگاه برای مونتاز (اسمبلینگ ) سازه هایی به شکل T ,H مورد استفاده قرار میگیرد . ( این سازه ها معمولا جهت تیرهای سقف و در موارد سنگین برای ستون نیز استفاده میشوند ) . طریق انجام کار بدین صورت است که  ابتدا ورق …

Read More »
قالب وردپرس