Home / Tag Archives: جوش کاری زیر پودری برنا CNC

Tag Archives: جوش کاری زیر پودری برنا CNC

جوشکاری زیر پودری

جوشکاری زیر پودری یا ساب مرج جوشکاری زیر پودری، یکی از فرایند‌های جوشکاری قوسی است .که در آن، نوک الکترود داخل پودری از مواد معدنی ویژه قرار می‌گیرد.  قوس در زیر این پودر در امتداد مسیر جوشکاری تشکیل می‌شود.این عبارت مخفف  Submerged Arc Welding است . این جوشکاری که بنام …

Read More »
قالب وردپرس